Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

Trung tâm Phát triển Nguồn lực Ngoại ngữ (CFORD) Đại học Thái Nguyên là đơn vị đào tạo, bồi dưỡng, khảo thí và đảm bảo việc chuẩn hóa cũng như phát triển nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ cao, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Đại học Thái Nguyên; đồng thời phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ của vùng Trung du và miền núi phía bắc Viêt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

TẦM NHÌN

CFORD là một đơn vị tự chủ về bộ máy tổ chức và tài chính, chịu sự lãnh chỉ đạo của Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên. CFORD có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Đại học để huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế, nhằm phục vụ tốt công tác chuẩn hóa và phát triển nguồn nhân lực ngoại ngữ có trình độ cao, đáp ứng được yêu cầu học tập và làm việc trong môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của Đại học Thái Nguyên cũng như quá trình hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước

 

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

ĐHTN

IIC đối tác

Sở GDDT Thái Nguyên

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Send a message via Yahoo to Admin Send a message via Skype to Admin
Telephone number of Admin 0208.3848.633

LIÊN KẾT WEBSITE